/

Velkommen til Svejbæk Grundejerforenings hjemmeside !

Her kan du finde oplysninger om, hvad grundejerforeningen beskæftiger sig med, og hvilke fordele du får ved at være medlem.

Det er frivilligt, om man vil være medlem af foreningen, men vi er glade for, at et stort antal af grundejerne i vores område er medlemmer. Det styrker sammenholdet i vores dejlige nærområde på flere måder: Svejbæk Grundejerforening deltager aktivt i den lokale debat om relevante emner (trafikforhold, hensynsfuld adfærd over for natur, miljø og naboer, kommunal planlægning m.m.). Vi arrangerer hvert år den hyggelige Skt. Hans aften ved Ludvigslyst, og som medlem har du mulighed for lån af vores fælles materiel, som befinder sig hos Klaus Kirkegaard, Julsøvej 249. Vi omdeler jævnligt et nyhedsbrev til alle husstande i området med information om foreningens aktiviteter.

Her på siderne kan du finde oplysninger om materiellet, om kontingent, bestyrelse, referater m.m.

Har du spørgsmål eller kommentarer, hører vi i bestyrelsen gerne fra dig.


Byudviklingen i Sejs-Svejbæk Nord

Grundejerforeningen har sendt et åbent brev til Silkeborg Kommune og et debat indlæg til MJA og opfordre til at man følger strukturplanen. Det åbne brev Debatindlægget

Generalforsamling 2018 og regnskab 2017

Svejbæk Grundejerforening indkalder til medlemsmøde og generalforsamling i Multihuset d. 12 marts 2018 kl .19.00. Se endvidere SGF's regnskab for 2017 Se indkaldelsen/Nyhedsbrevet Se SGF's regnskab for 2017

Div. info

Her kan du læse lidt info Grundejerforeningen, vores fælles materiel samt info om medlemsskab og indmeldelse: (Se info vedr. SGF)

Nyhedsbrev februar 2018.(Indkaldelse til medlemsmøde og Generalforsamling 2018) (Se Indkaldelsen/nyhedsbrevet Februar 2018.pdf) SGF's nye åbne brev til Silkeborg Kommune's Plan-og Vej udvalg vedr. de nye boligområder i Svejbæk nord, samt debatindlægget til MJA er lagt på hjemmesiden (Holdningspapirer) Links til kommuneplan 2017-2028, Rammeplaner for lokalområdet, samt strukturplan for Svejbæk Nord er lagt på hjemmesiden(Holdningspapirer)