/

Velkommen til Svejbæk Grundejerforenings hjemmeside !

Her kan du finde oplysninger om, hvad grundejerforeningen beskæftiger sig med, og hvilke fordele du får ved at være medlem.

Det er frivilligt, om man vil være medlem af foreningen, men vi er glade for, at et stort antal af grundejerne i vores område er medlemmer. Det styrker sammenholdet i vores dejlige nærområde på flere måder: Svejbæk Grundejerforening deltager aktivt i den lokale debat om relevante emner (trafikforhold, hensynsfuld adfærd over for natur, miljø og naboer, kommunal planlægning m.m.). Vi arrangerer hvert år den hyggelige Skt. Hans aften ved Ludvigslyst, og som medlem har du mulighed for lån af vores fælles materiel, som befinder sig hos Klaus Kirkegaard, Julsøvej 249. Vi omdeler jævnligt et nyhedsbrev til alle husstande i området med information om foreningens aktiviteter.

Her på siderne kan du finde oplysninger om materiellet, om kontingent, bestyrelse, referater m.m.

Har du spørgsmål eller kommentarer, hører vi i bestyrelsen gerne fra dig.


Byudviklingen i Sejs-Svejbæk Nord

Grundejerforeningen har sendt et Forhøringsvar vedr. den fremtidige byudvikling i Sejs-Svejbæk Nord til Silkeborg Kommune. SGF's Forhøringsvar af 5. marts 2018

Medlemsmøde og Generalforsamling 2018

SGF afholdte i marts 2018 medlemsmøde og generalforsamling i Multihuset. Se Referatet fra Generalforsamlingen Se Nyhedsbrevet vedr. medlemsmødet Se SGF's regnskab for 2017

Div. info

Her kan du læse lidt info Grundejerforeningen, vores fælles materiel samt info om medlemsskab og indmeldelse: (Se info vedr. SGF)

Nyhedsbrev marts 2018.(Medlemsmødet vedr.: Udbygning af Sejs-Svejbæk Nord - aktuel status for planlægningsprocessen) (Se nyhedsbrevet Marts 2018.pdf) SGF's Forhøringssvar fra marts 2018 og de åbne breve til Silkeborg Kommune's Plan-og Vej udvalg vedr. de nye boligområder i Svejbæk nord, samt debatindlægget til MJA er lagt på hjemmesiden (Holdningspapirer) Links til kommuneplan 2017-2028, Rammeplaner for lokalområdet, samt strukturplan for Svejbæk Nord er lagt på hjemmesiden(Holdningspapirer)