/

Velkommen til Svejbæk Grundejerforenings hjemmeside !

Her kan du finde oplysninger om, hvad grundejerforeningen beskæftiger sig med, og hvilke fordele du får ved at være medlem.

Det er frivilligt, om man vil være medlem af foreningen, men vi er glade for, at et stort antal af grundejerne i vores område er medlemmer. Det styrker sammenholdet i vores dejlige nærområde på flere måder: Svejbæk Grundejerforening deltager aktivt i den lokale debat om relevante emner (trafikforhold, hensynsfuld adfærd over for natur, miljø og naboer, kommunal planlægning m.m.). Vi arrangerer hvert år den hyggelige Skt. Hans aften ved Ludvigslyst, og som medlem har du mulighed for lån af vores fælles materiel, som befinder sig hos Klaus Kirkegaard, Julsøvej 249. Vi omdeler jævnligt et nyhedsbrev til alle husstande i området med information om foreningens aktiviteter.

Her på siderne kan du finde oplysninger om materiellet, om kontingent, bestyrelse, referater m.m.

Har du spørgsmål eller kommentarer, hører vi i bestyrelsen gerne fra dig.


Debat indlæg i MJA

SGF's bestyrelse har indsendt et debatindlæg til MJA vedr. byudviklinsområderne i Sejs-Svejbæk Nord.

Læs SGF's debatindlæg til MJA september 2018

Høringssvar august 2018

SGF's bestyrelse har indsendt Høringsvar vedr. forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017-2028 og Lokalplan 36-004 .

Læs SGF's Høringsvar august 2018

Div. info

Her kan du læse lidt info Grundejerforeningen, vores fælles materiel samt info om medlemsskab og indmeldelse:

(Se info vedr. SGF)

Nyt matriel: Foreningen har indkøbt en ny tromle

SGF's Høringssvar fra august 2018 og debatindlægget til MJA fra september er lagt på hjemmesiden (Holdningspapirer)